Karagül Holding
Karagül Holding
Karagül Holding
Karagül Holding

Enerji \ Çöpten Enerji

Çalışmanın Anlam ve Önemi

Organik atıklar depolama alanlarında bozunduğu zaman deponi gazına dönüşmektedir. Yani, Türkiye’deki depolama alanlarında daha fazla miktarda küresel ısınmaya neden olan sera gazı metan oluşmaktadır. Karbondioksite göre 21 kat daha etkili olan sera gazı metan küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ülkemizde de sera gazı kaynaklarından biride çöp depolama alanlarıdır. Diğer taraftan metan gazı önemli bir enerji kaynağıdır. Düzenli depolama alanlarında oluşan deponi gazının da çoğu geri kazanılmamaktadır. Yani çöp depolama alanlarından önemli miktarda deponi gazı kontrolsüz olarak atmosfere salınmaktadır. Bu gazlarda hem küresel ısınmaya neden olmakta hem de önemli miktarda enerji kaynağı bertaraf edilmektedir. Deponi gazının kontrol edilmediği depolama alanları önemli bir sera gazı metan kaynağıdır. Bunun kontrol edilmesi gereklidir. Organik maddesi yüksek olan çöplerin depolandığı alanlarda oluşan sızıntı suları evsel atık sulara göre 60 kat daha fazla kirlilik yüküne sahiptir. Sızıntı sularının mutlaka arıtılması gereklidir. Ülkemizde 1980'li yıllarda alternatif enerji arayışları içinde gündeme gelen biyogaz, yaygın olmamak üzere 2000 yılından itibaren bazı bölgelerimizde tezekten elde edilerek evsel kullanıma yönelik uygulamalarla gündeme girmiştir. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde enerji göz ardı edilerek gelişme olmamıştır. Her ne şekilde olursa olsun ilerlemenin temel gücü kesinlikle enerji olmuştur. Günümüzde enerji kalkınmışlığın bir göstergesi kabul edilmekte, ülkelerin gelişmişliği kişi başına düşen enerji miktarı ile ölçülmektedir.

Sonuç

Deponi sahasında oluşan metan gazının kullanılarak enerjiye dönüştürülmesi sağlandı. Deponi sahasında oluşan kötü koku yok edildi. Atık depolama sahalarında oluşan sera gazlarından olan metan ve karbondioksitin havaya verilmesi engellenerek sera gazı emisyonu minimize edildi böylece küresel ısınmaya olumsuz etki azaltıldı . Çöplerin yanma ve patlama riski azaltıldı. Yenilenebilir enerji kullanımı ile doğal kaynakların ömürleri uzatıldı.